Ny visuel håndbog om skole-forældresamarbejde

 Så er vi klar med vores nye visuelle håndbog. Denne gang handler det om samarbejdet mellem skole og forældre. Sammen om skolens hovedpointer er, at fagligheden skal ind i skolens samarbejde med forældrene og at inddragelsen af forældre er afgørende for om skolen får den nødvendige opbakning. Målet er børn, der trives og får gode faglige resultater. Og vi rykker gerne ud med en workshop tilpasset jeres skole, så I kan sætte skole-forældresamarbejdet på dagsordenen på jeres skole. Se den her.

IMG_1988

Af Mette Jeppesen

Med vores nye håndbog vil vi gerne give vores indspark til, hvordan skolerne kan styrke samarbejdet med forældrene. Forældrene skal inddrages i langt højere grad end de bliver i dag. Det er der én afgørende grund til!

Forskningen viser, at forældreinddragelse er afgørende for børns læring. Hvis vi vil have dygtigere børn i skolens afgangsklasser og mindske betydningen af den sociale arv, som folkeskolereformen lægger op til, så kan det ikke lade sig gøre uden forældrene.  Punktum!

Forældrene har brug for et større indblik i skolen for at kunne bakke op om børnene. Vores nye håndbog bygger på alle de gode eksempler, vi har set på skoler, der har arbejdet med deres praksis og med de erfaringer vi selv har gjort os gennem mange års dialog og workshops med forældre og lærere. Det er ikke så svært at styrke samarbejdet, hvis man ændrer lidt på sin vante praksis og tænker i nye baner.

Se håndbogen her

Hvilken plads får forældrene i skolen med den nye reform?

I den nye folkeskolereform tales der meget lidt om forældreinddragelse. Som vi læser det, er der mere fokus på opdragelse end egentlig inddragelse. Det er oven i købet skolebestyrelsen som skal have den ”opdragende” funktion over for forældrene fx ved at udarbejde principper, der skal beskrive ”hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse”.

Vi vil gerne vende den om og spørge: Hvad kan forældrene forvente af skolen? Hvordan inddrager skolen forældrene, så de oplever, at de ting, de inviteres til på skolen er meningsfulde? Hvordan tilrettelægger skolen samarbejdet på en måde, der inddrager hele forældreflokken uagtet de store forskelle, der kan være socio-økonomisk, sprogligt og kulturelt? Hvordan klæder skolen forældrene på til at kunne hjælpe børnene i deres læring? Og hvordan får man en skole, der er åben for forældrenes idéer og tør at lukke dem ind? Er forældrene også tænkt med, når folkeskolereformen taler om ”Den åbne dør” eller er det kun foreninger og erhvervsliv, man tænker på her?

Det vækker til eftertanke, når mange forældre får det indtryk, at de har mere indflydelse på en privatskole end en folkeskole. Hvis det er sandt, så kan man passende spørge, hvis skole folkeskolen egentlig er?  Hvis al indflydelse er taget fra forældrene og de oplever, at den lokale folkeskole først og fremmest er kommunens, så forsvinder opbakningen. Det er endnu en god grund til at sætte forældresamarbejdet og forældreinddragelse på dagsordenen. Vi vil med denne bog også komme med en opfordring til skolerne og kommunerne om at tænke deres forældre ind i den forandringsproces, skolerne skal ud i nu med den nye reform.

Hvad er inddragelse så?

Inddragelse er ikke kun at informere. Reel inddragelse er, når forældre føler sig set, hørt og forstået.  At der bliver talt om, hvad vi kan forvente os af hinanden, så vi ikke går forkert af hinanden. At det skole-forældre samarbejde som skolen har, passer til skolens forældre, og at skolen differentierer samarbejdet derefter. At gode idéer er velkomne og bliver brugt. Og ikke mindst at skolen er nysgerrig på de forældre, der er fraværende: Hvorfor kommer de ikke?

IMG_1304 (1)

Resultat af workshop for lærere.

Når skolen tilrettelægger sit skole-forældresamarbejde på en anden måde og skaber et forum, hvor forældre og skole kan udveksle erfaringer og ideer, udvikler skolen sig. Der skal kød på visionerne for skolen og det kan forældrene bidrage med. Når der er fokus på, hvordan man strukturerer samarbejdet bliver skolen også dygtigere til at inkludere de såkaldt ”uengagerede forældre”, og samtidigt kan den bedre rette de kritiske forældres store energi i en mere konstruktiv retning.

Skolen er vært for samarbejdet

Når man bliver forældre i skolen, er det lidt som at starte i skole igen. Hvad vil det sige at være forældre i en moderne folkeskole? Hvad forventes der af en? Og er det meget anderledes, end da man selv var skolebarn.

Derfor er skolens opgave at sætte rammerne for samarbejdet. Det er skoleledelsens ansvar at prioritere forældresamarbejdet og signalere til skolens medarbejdere, at der er en opgave, der skal tages alvorligt. Og så er det skoleledelsens opgave at klæde sine lærere på, så det ikke bliver den enkelte lærer, der alene skal finde ud af, hvordan det skal foregå i hans eller hendes klasse, men at der er nogle fælles principper og mål for samarbejdet, som alle kan følge. Det gør det langt mere overskueligt, når skolen bevæger sig i én retning.

Når faglighed og læring er i centrum giver skole-forældresamarbejdet mening

En skoles kerneområde er god undervisning. Derfor giver det også mening, at give forældrene indblik i, hvordan der undervises på skolen. Det kan man gøre ved at tilrettelægge forældremøder på en måde, der aktivt inddrager forældrene i de forskellige fags læringsindhold og metoder. Samtidigt betyder det, at man også som forældre kan lære hinanden bedre at kende, fordi der er noget fælles at samles om, som rækker ud over fællesspisning og andre sociale aktiviteter.

Lærere fremlægger forældremøder på nye måder for hinanden på Københavns kommunes sommeruniversitet august 2013

Lærere fremlægger forældremøder på nye måder for hinanden på Københavns kommunes sommeruniversitet august 2013

I bogen har vi givet nogle eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge forældremøder med fagligt og socialt indhold, og eventuelt også med deltagelse af børn.Derfor er skolens opgave at sætte rammerne for samarbejdet. Det er skoleledelsens ansvar at prioritere forældresamarbejdet og signalere til skolens medarbejdere, at der er en opgave, der skal tages alvorligt. Og så er det skoleledelsens opgave at klæde sine lærere på, så det ikke bliver den enkelte lærer, der alene skal finde ud af, hvordan det skal foregå i hans eller hendes klasse, men at der er nogle fælles principper og mål for samarbejdet, som alle kan følge. Det gør det langt mere overskueligt, når skolen bevæger sig i én retning.

Når faglighed og læring er i centrum giver skole-forældresamarbejdet mening
IMG_1930

Fra workshop på Vesterbro Ny Skole efterår 2013

Vi har præsenteret denne vinkel på forældresamarbejdet bl.a. på Københavns Kommunes sommeruniversitet for de københavnske folkeskolelærere. Her lavede vi en workshop for lærerne, hvor de selv skulle planlægge et forældremøde efter denne skabelon. Det var der stor begejstring for og med bogen her, håber vi at kunne nå ud til mange skoler , både lærere og forældre. Så hvis I på din skole kunne tænke jeg, at få nye input til skole-forældresamarbejdet, så kontakt os.