Nyhedsbrev fra Sydhavnen

Så er der lidt nyt fra Brug Folkeskolen i Sydhavnen. Vi har været ude at tale med nogle af dem, der bruger, har brugt eller arbejder på de gode folkeskoler i bydelen. God læselyst!

ELLEBJERG SKOLE:

Ellebjergs fantastiske ISAisa_boldspil

ISA er en forkortelse af Idræt og Samvær, og er et tiltag på Ellebjerg Skole, hvor elever fra 7.-9. klasse laver aktiviteter for elever i 0.-6. klasse efter skoletid. Med mere end 100 børn tilmeldt, er det et virkelig populært tilbud, som børnene på Ellebjerg har taget til sig.

En god idé
Det er 11 år siden, at en tidligere viceskoleinspektør på Ellebjerg Skole realiserede en ide, der skulle bygge bro mellem de store og de små elever på skolen. Og det er 11 år siden, at ildsjælen Johannes blev ansat som ISA-koordinator på Ellebjerg. Jeg mødte Johannes en travl tirsdag, mellem ISA´s forskellige kreative værksteder og sportshold. Som eksempel på den brobygning, ISA er med til at skabe mellem børnene, fortæller han:

”Ramazan fra leg og boldspilsholdet, som ikke er her i dag, er en helt vildt populær træner hos alle de små piger. Han er skolens højeste dreng, og jeg ser pigerne nede i skolegården løbe hen til ham og give ham en krammer og spørge, om han vil hjælpe dem med at binde deres snørebånd. Der bliver opbygget nogle virkelig gode sociale relationer i ISA, som vi lærere og børnene profiterer af alle de andre dage på skolen.”

isa_trænere billedkunstEt populært job
Det er populært blandt de store elever at være ISA-træner. Der er endda venteliste til jobbet, fortæller Johannes. ”Tidligere kunne vi sprede holdene på alle ugens dage, og derfor har vi inden skolereformen haft op til 17 hold og mange flere trænere end nu, hvor der af hensyn til de store elevers længere skoledag, kun er ISA om tirsdagen”.

ISA-trænerne får også løn, men det er mindre, end hvad de kan tjene som f.eks. flaskedreng/pige i Netto.

 
Træneruddannelse hos DGI
Der er flere grunde til at det er populært at være ISA-træner. Eleverne får en træner-uddannelse hos DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), som ISA er medlem af. Johannes har selv været med til at tilrettelægge uddannelsen sammen med DGI´s instruktører, så den passer til elevernes niveau. På uddannelsen lærer de blandt andet om skadesbehandling, opvarmning og øvelser, man kan lave med børnene.

Opbakning fra Børne- og ungdomsforvaltningen
ISA bliver støttet i Børne- og Ungeforvaltningen. De betaler f.eks. de fire timer, Johannes bruger på ISA om ugen, lønnen til trænerne og de materialer, der indkøbes til de forskellige hold. På baggrund af de positive resultater med ISA på Ellebjerg, har forvaltningen valgt at udvide med ISA på flere andre skoler i København.isa_i gården med træner og johannes

Tiden er ved at være gået, og jeg tager afsked med Johannes, som er på vej ind til billedkunstværkstedet. Jeg når lige at høre en af trænerne sige ”Johannes, jeg tror vi skal vaske nogle borde af nu”.

Ja, tiden flyver i godt selskab, og der er i hvert fald rigtig mange børn på Ellebjerg Skole, der er i godt selskab  til ISA hver tirsdag eftermiddag.

FAKTA OM ISA:

ISA er en forkortelse for Idræt og Samvær

Det koster 50 kroner for en halv sæson

ISA er for elever i 0. – 6. klasse. Undervisningen varetages af elever fra 7. – 9. klasse.

Der er ISA hver tirsdag kl. 13-15. Holdene varer fra kl. 13-14 og kl. 14-15.

Formålet med ISA er at skabe gode relationer mellem de store og de små elever på skolen.

Der er 135 børn tilmeldt ISA på Ellebjerg Skole.

Efter træning bliver børnene i 0. og 1. klasse fulgt på fritidshjem af ISA-trænerne.

Denne sæson kan børnene gå til: fodbold, badminton, boldspil, bordtennis, Violetta-klub, kunsthold, dans.

Det er ISA-trænerne selv, der vælger hvilken aktivitet, de vil lave.

ISA-koordinator Johannes er også lærer på skolen

BAVNEHØJ SKOLE:

Vi har taget Bavnehøjs fællesskab med i gymnasiet.

Lars og Jeppe er begge 17 år, bor i Forfatterkvarteret i Valby og har gået påBavnehøj Skole. Nu går de i gymnasiet, og jeg mødte dem til en snak om, hvad deres folkeskole har betydet for dem.

jeppe og lars1

Hvad var det bedste ved jeres klasse på Bavnehøj?

Lars: Der var 13 nationaliteter i vores klasse, og vi fungerede godt sammen. Vi havde et godt sammenhold og gode lærere. Jeg går på Det Åbne Gymnasium, og jeg kan mærke, at jeg naturligt tager del i det mangfoldige fællesskab der. Det er nemmere for mig end for mine klassekammerater fra en ren dansk skole i f.eks. Hvidovre, at være sammen med andre med forskellige baggrunde.

Jeppe: Der er dem fra Falkonergårdens Gymnasium, som aldrig har haft en ven med anden etnisk baggrund end dansk.

Lars: Rigtig mange børn fra vores kvarter har gået på privatskole. I mine øjne har de et mere indskrænket billede af verden end dem, der har gået i folkeskolen. Nu, hvor vi går i gymnasiet, bliver det tydeligt for os, at vi har nogle stærke sociale kompetencer med fra Bavnehøj Skole.

Hvad med fagligheden?

Jeppe: Fagligt har vi et godt fundament og vi klarer os fint i gymnasiet. Vi har haft dygtige lærere. Vi har lært det, vi skal i forhold til at klare os godt på en ungdomsuddannelse, og det er jo det, der er folkeskolens opgave.

 

Lars: Jeg var til tandlæge på Bavnehøj den anden dag og mødte Lars og Dorthe – to virkelig dygtige lærere i udskolingen. Vi sad og snakkede længe og det var rigtig hyggeligt at se dem igen.

Er I blevet mere trygge, ved at have gået i den lokale folkeskole?

Jeppe:  Der er overraskende mange, der er utrygge ved Sjælør-området. Jeg oplever aldrig nogensinde noget utrygt derovre. Tingene bliver pustet op.

Lars: Jeg har spillet bordtennis i Hvidovre, og da de andre hørte, at jeg tog toget til Sjælør om aftenen, sagde de ”tør du godt det?”.  Men altså, de drenge, der står og hænger ud, er jo bare dem, der gik et par klasser over os på Bavnehøj. De er flinke og jeg kender dem jo. Der er ingen grund til at være bange for dem.

Jeppe: At gå på den lokale folkeskole har lært os at være fordomsfrie, når vi møder andre. Man kan ikke vurdere nogen uden at kende dem.