Nyt fra Bavnehøj Skole


Skoleleder Pia Grevelund fortæller her lidt om, hvordan Bavnehøj Skole vil bruge den understøttende undervisning, og hvilke lokale aktører skolen har indgået samarbejde med, som en del af ”Den Åbne Skole”.

Om den understøttende undervisning

Vi glæder os til at koble den nye skolereform sammen med vores profilarbejde. På mange måder er vi på skolen foran, da vi allerede arbejder med bevægelse i læringen i vores hverdag, har et tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere, og har fokus på læringsmål.

Den nye reform skal gøre alle elever endnu dygtigere, end de er i forvejen, og den understøttende undervisning skal være med til at løfte denne opgave.

På Bavnehøj Skole har vi ansat 4 halvtids skolepædagoger. Sammen med det øvrige pædagogiske personale på fritidshjemmene og i klubberne, skal vi samarbejde om at gøre hverdagens læring endnu mere sammenhængende for vores elever.

Billedskolen Game 

8. klasse på Billedskolen                 Teambuilding for udskolingen med GAME

Vi vil bruge timerne i den understøttende undervisning til at give vores elever flere tilgange til læringen. Samarbejdet med pædagogerne giver os bedre mulighed for at opdele eleverne ud fra deres særlige måde at arbejde og lære på.

Rap skriveprocesRap optagelse

Procesorienteret tekstarbejde, RAP og optagelser med foreningen Livsbanen

Et eksempel på den understøttende undervisning kunne være, at eleverne i børnehaveklassen skal lære et bogstav. Nogle kan allerede læse, så de skal skrive historier, andre har svært ved bogstaverne og derfor skal de måske forme eller bage et bogstav, så de bedre husker det.

Kroppens K

Elever fra 0. klasse laver et ”K” med kroppen

Den understøttende undervisning lægger op til en mere kreativ og praktisk tilgang til læringen og er et supplement til de læringsmål, som man skal arbejde med i de forskellige faglige områder. Salget i vores kommende EAT-bod på skolen kunne være et kreativt udgangspunkt for at arbejde med matematiske fagmål såsom budgetlægning og statistik.

Madlavning boserupUdenfor Boserup

På Bavnehøj Lejrskole arbejdes der ud fra læringsmål. Eleverne skal lære om blandingsforhold, måle- og vægtenheder. Lejrskolen ejes af lærerne, og den ligger smukt midt i Boserup Skov ved Roskilde.

Om ”Den Åbne skole”

På Bavnehøj Skole har vi gennem et par år arbejdet på at styrke vores samarbejde med flere lokale aktører. Når reformen og dermed ”den åbne skole” bliver en realitet efter sommerferien, har vi allerede en samarbejdskontrakt med Børnekulturstedet Karens Minde, foreningen Livsbanen og GAME (tidligere StreetMekka).

Vi har også samarbejde med andre kultur- og fritidsinstitutioner, men i lidt mindre forpligtende omfang.

Samarbejdet med de tre institutioner tager udgangspunkt i de fælles læringsmål for fagene.

I indskolingen har vi øget fokus på drama og bevægelse. Vores indsats skal kvalificeres i et tæt samarbejde med Game og Børnekulturstedet.

Mellemtrinnets fokus på håndværk og design bliver styrket ved et tæt samarbejde med Børnekulturstedet Karens Minde.

Udskolingen får udover fokus på projektorienteret undervisning og projektopgaver fra 7. kl. særlige valgfagslinjer i hhv:

  • Innovation – med særligt fokus på kreative designprocesser i samarbejde med blandt andet Det Åbne Gymnasiums innovationslinje.
  • Innovation – med fokus på naturfag i samarbejde med blandt andet Lundbeck, Metro og Man Diesel, som er allerede etablerede samarbejdspartnere for skolen i projektet Smart Stars.
  • Fokuseret Idræt – hvor der arbejdes med selvdisciplin, udholdenhed og teamspirit i udvalgte idrætsdicsipliner.
  • Arabisk sprog- og kulturforståelse i samarbejde med Ungdomsskolen – for alle med interesse for at vide mere om den arabiske verdens kultur, historie og sprog. Sproglige færdigheder i arabisk er ikke nødvendigt

 

Vi går en spændende tid i møde. Reformens indhold er ikke nyt for os på Bavnehøj, da indholdet faktisk matcher ret godt til det profilarbejde, vi løbende arbejder med i hverdagen. Tilførsel af skolepædagoger, indførelse af fleksible skemaer for en mere sammenhængende læringsdag og et tættere teamsamarbejde, bidrager alt sammen til, at vi kan lave den allerbedste skole for Bavnehøjs elever.

Børnehavebørn på skolen

Børnehavebørn på besøg på skolen