Det frie skolevalg

Brug Folkeskolen anerkender i vid udstrækning forældres frie ret til at vælge skole til deres barn. Men det frie skolevalg må ikke være på bekostning af en bæredygtig og blandet elevsammensætning på skolerne.

International forskning peger på, at frit skolevalg ofte er med til at øge uligheden i grundskolesystemet. Derfor anbefaler vi, at der politisk arbejdes for at skabe distrikter, så det frie skolevalg ikke fører til et opdelt og socialt ulige skolesystem, hvor enkelte skoler løfter en tung social byrde og kæmper med både rekruttering og fastholdelse af elever. Ingen skoler må desuden efterlades som “sorteper” i konkurrencen blandt skoler.

LÆS OGSÅ:

Må vi bede om en pose blandede folkeskoler, tak?
Debatindlæg af Brug Folkeskolens formand og næstformand, Bente Haugbøl og Katja Tang-Petersen.