Distriktsændringer

Brug Folkeskolen støtter op om bestræbelser på at skabe bæredygtige skoledistrikter og ser i den sammenhæng distriktsændringer som nødvendige. Skoledistrikter bør reguleres på baggrund af sociale, økonomiske og demografiske nøgletal.

Distriktsændringer skaber dog uundgåeligt mange bekymringer blandt forældre. Derfor anbefaler Brug Folkeskolen, at der laves færre, men mere effektive ændringer. Bliver forældre først usikre på, hvilken folkeskole de hører til, kan det være medvirkende årsag til, at flere skriver deres børn op til en privatskole og i sidste ende træffer dette skolevalg.

For at minimere usikkerheden råder vi desuden forvaltning og politikere til melde distriktsændringer ud i god tid med grundig information om, hvorfor ændringerne implementeres.

Vi mener også, at diversitet i boligmassen er en grundforudsætning, som bør italesættes og vægtes højt, når det handler om bæredygtige skoledistrikter.

LÆS OGSÅ:

Brug Folkeskolens høringssvar vedrørende distriktsændringerne på Nørrebro i 2012

Brug Folkeskolens høringssvar vedrørende lukningen af Hillerødgades Skole