Elevsammensætning

Brug Folkeskolens klare holdning er, at alle børn har ret til en god skolegang. For at det skal indfries, kræver det dog, at segregeringen i grundskolesystemet elimineres. Folkeskolerne skal have bæredygtige og blandede elevsammensætninger.

Som situationen er nu, er sammensætningen i forhold til både sociale, økonomiske og etniske forhold skæv på flere skoler, og det bevirker desværre, at en gruppe elever i folkeskolen ikke får det optimale udbytte af deres skolegang.

Brug Folkeskolen anbefaler, at der både politisk og rundt om på de enkelte skoler arbejdes målrettet på at gøre folkeskolerne til det naturlige førstevalg.

LÆS OGSÅ:

Hvordan forbedrer vi elevsammensætningen?
Debatindlæg af Brug Folkeskolens formand og næstformand, Bente Haugbøl og Katja Tang-Petersen.

Folkeskolen bør være det naturlige førstevalg
Debatindlæg af Brug Folkeskolens formand og næstformand, Bente Haugbøl og Katja Tang-Petersen.

Københavnermanifestet 2010