Privatskoler

I Brug Folkeskolen har vi en stærk tro på, at folkeskolen er det bedste sted for vores børn. Det er her, børnene knytter kontakt til klassekammerater, der ikke lige er og tænker som dem selv. Og vigtigst af alt, her de får en forståelse forskellighederne – både de sociale og etniske. Uden en stærk og demokratisk folkeskole, intet velfærdssamfund.

Samtidig anerkender vi, at den lange tradition for fri- og privatskoler i Danmark kan være kilde til inspiration og udgør et fint supplement til folkeskolen.

Brug Folkeskolen går dog ind for, at der sættes ind over for den sociale slagside, som er vokset frem på skoleområdet i større byer. Søgningen til fri- og privatskoler har været stigende blandt ressourcestærke forældre, hvilket har betydet en skævvridning i skolesystemet. Samtidigt klumper fri- og privatskoleeleverne sig sammen på skoler med elever af samme socioøkonomisk baggrund. Vi mener, at fri- og privatskoler bør løfte et større socialt ansvar på de enkelte skoler og optage elever med en bredere baggrund, end det er tilfældet i dag.

Vi er også skeptiske overfor det forøgede statstilskud til privatskolerne, særligt i tætbefolkede byområder.

LÆS OGSÅ:

Københavnermanifestgruppens åbne brev til fri- og privatskoler
Bragt i Politiken den 30. november 2011