Forældrenetværk

Aktion 2003

“Vi vil alle det bedste for vores børn, og netværket er et åbent forum, hvor man kan lufte sine overvejelser og eventuelle bekymringer om skolevalget. For mig har det været afgørende at høre andre forældres erfaringer med skolen og få afkræftet rygterne”.

Sådan fortæller en af forældrene i Brug Folkeskolen.

Forældrenetværk har helt fra Brug Folkeskolens begyndelse været en kerneaktivitet. Tanken om at danne netværk opstod i 2003, fordi et stigende antal forældre på Nørrebro fravalgte den lokale folkeskole. Mange af dem, der valgte skolerne fra, ville egentlig gerne folkeskolen, men turde ikke. Enten fordi skolerne havde et dårligt rygte, eller fordi de var bekymrede for, at deres børn ville blive minoritet som etnisk dansker på skoler med et flertal af tosprogede børn, og at det kunne have konsekvenser for det faglige niveau.

Gennem årene har vi kunnet konstatere, at netværkene har været med til at vende udviklingen på flere skoler, der var plaget af en skæv elevsammensætning og problemer med at rekruttere elever. Samtidig har de skabt en positiv sideeffekt, i og med at mange af forældrene kender hinanden, allerede før børnene er startet i skole. Det styrker forældresamarbejdet og dermed også mulighederne for fastholdelse af elever på skolen. Forældre, der kender hinanden godt, har gode muligheder for at bakke op om den sociale og faglige trivsel i deres børns klasser.

Der er omkring 1.500 medlemmer af netværkene i de fire bydele (pr. 1. januar 2013). De modtager løbende nyhedsbreve med nyheder om arrangementer og udviklingen på skolerne i deres lokalområde.

Derudover har Brug Folkeskolen ca. 50-60 aktive forældre, der deltager i forskellige aktiviteter såsom børnehavebesøg, Åbent Hus arrangementer, dialogmøder med kommende skoleforældre, bestyrelsesarbejde eller andet udviklingsarbejde foreningen.

Du kan også blive aktiv i Brug Folkeskolen. Læs mere HER.