Publikationer

2018

Årsrapport 2018

2017

Årsrapport 2017

Præsentation af Brug Folkeskolen

2016

Årsrapport 2016

2015

Årsrapport 2015

2014

Årsrapport 2014

2013

Årsrapport BRUG FOLKESKOLEN 2013

2012

Årsrapport 2012

Nyhedsbrev Amager 2012

Nyhedsbrev Nørrebro 2012

Nyhedsbrev Bavnehøj Skole 2012

Nyhedsbrev Grøndalsvængets Skole 2012

Nyhedsbrev Klostervængets Heldagsskole 2012

2011

Statusrapport 2009-2011

Bilag til statusrapport 2009-2011

Nyhedsbrev Amager 2011

Nyhedsbrev Bispebjerg 2011

Nyhedsbrev Nørrebro 2011

Oplæg om forældresamarbejde til Skole og Forældres For-di konference, 2011

Folder: Brug Folkeskolen på Amager – kan fremsendes ved henvendelse.

2010

Statusrapport 2010

Folder: Brug Folkeskolen på Bispebjerg – kan fremsendes ved henvendelse.

2009

Statusrapport 2009

Oplæg om forældresamarbejde til Dansk Industri og Vores Skole, 2009

Folder: Brug Folkeskolen på Nørrebro – kan fremsendes ved henvendelse.

2007

Idekatalog – en videns- og erfaringsopsamling for forældrebestyrelser,   skoleledere og forældre – med konkrete ideer til at ændre og forbedre vilkårene i skoledistriktet – kan fremsendes ved henvendelse.

2006

Erfaringsrapport for Projekt NOITARGETNI – Omvendt Integration 2004-2006

2003:

Vend udviklingen på din lokale folkeskole: Stafet til forældre i hele Danmark