Oversigt over netværksmøder, Åbent Hus og informationsaftener på Nørrebro efterår 13

Her finder I en oversigt over de arrangementer, vi på nuværende tidspunkt kender til på indre Nørrebros folkeskoler og på Grøndalsvængets Skole og Tagensbo Skole i Nordvest. Kontakt Mette her , hvis du har spørgsmål til indskrivning og skolerne.

Liste over efterårets møder for kommende årgange for folkeskolerne på Nørrebro