Politisk Salon 23. oktober 2019


Sted:
ELLEBJERG SKOLE
P. Knudsensgade 37-39
2450 København SV
Aulaen (følg Brug Folkeskolen flagene)                                                   

FRA TYND TIL TYK I TOPPEN – 

Forældredrømme om den fede udskoling 

I Brug Folkeskolen oplever vi, at mange elever skifter skole i udskolingen med det resultat, at mange folkeskoler i København er ”tynde i toppen”. På efterårets Politisk Salon inviterer vi deltagerne til at drømme med på, hvad der skal til for, at vi får en udskoling med mange elever, så skolen bliver ”tyk i toppen”. 

På salonen giver vi derfor ordet til forældre, der fortæller om deres erfaringer, forventninger og drømme om udskolingen i de københavnske folkeskoler. Vi kommer omkring temaer som forældrefællesskaber, skoleskift, det gode ungemiljø, engagement og klassekultur. På baggrund af fortællingerne sætter vi gang i diskussionerne om, hvordan den fede udskoling kan se ud. 

Nøgleordene for Politisk Salon er som altid dialog, samarbejde og konstruktive løsninger.

Tidsplan:

Kl. 16:45 – Ankomst og snacks
Kl. 17:00 – Velkomst v. Brug Folkeskolen 
Kl. 17:10 – Fortælleværksted: Fem forældrefortællinger
Kl. 18:10 – Fælles opsamling
Kl. 19:00 – Sandwich og netværk 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 7. oktober 2019 – tilmelding til: 

Birgitta Gomez Nielsen, E: birgitta@brugfolkeskolen.dkT: 26 23 73 18