Politisk Salon den 15. maj kl. 17-19 på Rådmandsgades Skole

Ophævelse af skoledistrikterne i København?

I Brug Folkeskolen ønsker vi et opgør med Københavns opdelte skoler. På forårets Politisk Salon vil vi sætte gang i diskussionerne om, hvorvidt en ophævelse af skoledistrikterne vil være en god løsning til at sikre blandede skoler i kommunen. Vi tager udgangspunkt i, at alle skoler i byen er en del af løsningen.

Nøgleordene for Politisk Salon er som altid dialog, samarbejde og konstruktive løsninger.

Tilmeldingsfrist er mandag d. 29. april 2019 – tilmelding til:
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, E: yanaba@brugfolkeskolen.dk
T: 26 18 32 18


Tidsplan:

Kl. 16:45 – Ankomst og snacks
Kl. 17:00 – Velkomst v. Brug Folkeskolen og skoleleder fra Rådmandsgades Skole
Kl. 17:10 – Oplæg v. Brug Folkeskolen
Kl. 17:20 – Workshops
Kl. 18:00 – Debat i plenum med politikerne i panel
Kl. 19:00 – Sandwich og netværk