Generalforsamling torsdag den 28. marts kl. 19-21 på Oehlenschlægersgades Skole

Vil du være med i Brug Folkeskolens strategiske arbejde for at skabe bred opbakning til en blandet folkeskole? Så kom med til vores generalforsamling!

Mødet afholdes i EAT-loungen på Oehlenschlægersgades Skole
Oehlenschlægersgade 55
BUS 10//3A, S-TOG CARLSBERG//HOVEDBANEN

Tilmelding til post@brugfolkeskolen.dk eller telefon 26189086

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens årsberetning
 5. Årsregnskab
 6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

E