Povl, forælder på Amager Fælled Skole

Povl forælder på Amager Fælled Skole.Povl er far til et barn på Amager Fælled Skole, og han er meget tilfreds med forholdene på skolen.”På Amager Fælled skole oplever jeg en masse positive, interesserede kræfter, som tager de udfordringer op, som der er.”

Overvejelser om skolevalg

Povl ser folkeskolen som en meget vigtig del af det danske samfund. Den er vigtig for at modarbejde et opsplittet, privatiseret, udliciteret samfund, men samtidig tager han som forælder selvfølgelig hensyn til sit barn.

“Hvis der opstod et stort problem for mit barn, som måske bedst kunne løses ved et skoleskifte, så ville jeg overveje det. Men bortset fra det, så er der slet ingen tvivl om, at jeg foretrækker og synes, det er mest naturligt, at hun går i folkeskolen.”

Den sammenhængende kraft

For Povl handler det naturlige valg også om at gå i skole i sit lokalsamfund sammen med børnene fra opgangen og vejen. Folkeskolen skal være en dynamisk del af det lokale samfund. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om den.

“Folkeskolen er der, hvor alle går i skole. Det er der, hvor folk fra alle samfundslag, overbevisninger, religioner og så videre har deres børn i skole. Så folkeskolen er forhåbentlig et billede og eksempel på tolerance, demokrati og samarbejde. En masse af de værdier, som vi forhåbentlig er enige om. Det er også der, hvor en masse dygtige og dedikerede lærere og andre medarbejdere bruger deres tid og viden på at være noget for vores børn.”

Povl ligger vægt på, at folkeskolen bidrager med god undervisning, og at den skal være en god oplevelse for hans barn.

Minder om en folkeskoletid

Povl gik selv i folkeskole i Vangede. Han fortæller, at han havde en super skolegang, hvilket særligt skyldes søde, dygtige og interesserede lærere.

“Dengang var der egentlig slet ingen tvivl om, at man gik på “sin” folkeskole, og det synes jeg, egentlig var befriende. Det “frie” valg kan godt ende med at blive en flugt, også fra ansvar, hvis man skal være lidt højtravende.”

Dette interview er lavet i forbindelse med Brug Folkeskolens plakatkampagne i 2011.