Rekruttering

Flere elever i folkeskolen1

Hvis du er forælder, lærer eller leder på en skole med udfordringer i forhold til at tiltrække nye elever, kan du her finde værktøjer til, hvordan din skole kommer i gang. De primære aktiviteter, som vi giver idéer til, er besøg i børnehaver til forældremøder, børnehaveklassepraktikker, netværksmøder på skolen, nyhedsbreve til forældre, legepladsmøder og deltagelse i lokale arrangementer, hvor skolen kan gøre positivt opmærksom på sig selv.

Værktøjerne her bygger på  Brug Folkeskolens håndbog ”Flere elever i folkeskolen – en håndbog i rekruttering”, som kan downloades HER.