Besøg i børnehaver

Besøg i børnehaver

For skoler, der vil gøre en indsats for at få flere forældre til at vælge skolen til deres børn, er børnehavebesøg en god genvej. Til forældremøder eller førskolemøder i børnehaver kan forældre, ledere og børnehaveklasser fortælle om deres skole og få gang i en dialog om skolevalg. Det kan have en stor effekt, hvis der er en gruppe af børn, der hører til skolen, og forældrene får øje på fordelen i at vælge den sammen, så børnene kan følges i skole. Her præsenter vi to forskellige modeller for, hvordan man får etableret kontakt til forældrene i børnehaverne.

Model 1: Besøg i børnehaver

Det kan være en stor opgave at kontakte alle børnehaver i skoledistriktet. Derfor er det en god idé at have en lærer eller en anden ansat på skolen, der kan organisere og koordinere indsatsen. Få skolebestyrelsens og skolens kontaktforældres hjælp til at finde forældre, der har lyst til at gå med på et børnehavebesøg.

Organisering

 • Børnehaveoversigt. Find en liste over de børnehaver, der hører til jeres skoledistrikt.
 • Oversigt over distriktets kommende skolebørn. Når I har fået listen over de børn, der hører til jeres skoledistrikt til den kommende indskrivning laver I en oversigt over, hvor  børnene går i børnehave og hvor mange, der hører til hver børnehave. Lav en prioriteret liste over de børnehaver, der har flest børn fra jeres skoledistrikt.
 • Kontakt de børnehaver I ønsker at besøge, og spørg dem om I må komme enten til et forældremøde eller til et førskolemøde. Til forældremøder er der ofte meget på dagsordenen, så der kan man ikke forvente at få mere end 15 minutters taletid. Selv om det er kort tid er fordelen ved denne type møder, at de forældre, der først skal have børn i skole om to -tre år også er tilstede, så man får plantet idéen om, at den lokale folkeskole kan være en mulighed på et tidligt tidspunkt. Førskolemøder er ofte af en times varighed og fordelen er her, at der er god tid til dialogen. Forældre kan få lov til at stille alle de spørgsmål de vil og kan også høre, hvad de andre forældre overvejer.
 • Vær tålmodig! Det kræver ofte flere opkald, at få en aftale på plads, men lad jer ikke afvise.
 • Find forældre der vil gå med på et eller to besøg. De fleste forældre vil gerne gøre en indsats for deres skole. Få skolebestyrelsens eller kontaktforældrenes hjælp til at finde forældre. Spørg forældrene personligt om de vil gå med. Vi får alle mange mails, og når en forespørgsel kommer ud som en kollektiv mail er vi mere tilbøjelige til at tro, at der nok er nogle andre end os, der svarer på den, end hvis den er rettet til os personligt. Vær præcise omkring, hvad der forventes af de deltagende forældre. Hvor lang tid skal de sætte af? Og hvad skal de fortælle om? Se gode råd HER.
 • Skema over børnehavebesøg. Lav et skema over børnehavebesøg med børnehavens navn og adresse, kontaktperson, dato og tidspunkt og hvilke personer, der deltager fra skolen. Send den ud til alle, der skal deltage i møderne.
  Det er vigtigt, at de lærere eller børnehaveklasseledere, der deltager er gode kommunikatører. Se mere om kommunikation HER.
 • Check op på mødet dagen inden, så børnehaverne husker, at I kommer og forældrene husker, at de skal med.
 • Tag en mailliste med ud i børnehaven, så forældre, der gerne vil have nyhedsmails fra skolen kan skrive sig på. Maillisterne kan også bruges af forældrene selv, så de kan danne netværk op til skolestart, mødes og lære hinanden at kende.
 Model 2. Inviter forældre ind på skolen i børnehavegrupper

I storbyområder er det ofte sådan, at mange børn ikke går i børnehave i deres eget skoledistrikt. Desuden kan skoledistriktets børn være fordelt i så mange børnehaver, at der kun er et eller to børn i hver børnehave, der hører til skolen. Det kan gøre opgaven med at besøge børnehaverne til en uoverskuelig opgave. Hvis det er tilfældet for din skole kan du vælge at invitere forældre fra forskellige børnehaver ind på skolen i små grupper til et dialog og informationsmøde.

 •  Oversigt over distriktets kommende skolebørn. Når I har fået listen over de børn, der hører til jeres skoledistrikt til den kommende indskrivning laver I en oversigt over, hvor  børnene går i børnehave og hvor mange, der hører til hver børnehave.
 • Inviter forældre til informationsmøde fra tre til fire børnehaver af gangen. Send en invitation til dem, hvor der står, at deres barn er et ud af f.eks. tre børn, der hører til jeres skole og at I derfor gerne vil invitere dem på et besøg på skolen sammen, hvor der også kommer forældre fra andre af områdets børnehaver.
 • Husk at invitere forældre fra skolen med til mødet.

En anden metode til at knytte bånd mellem distriktets børnehaver og den lokale skole er at lave børnehaveklassepraktik på skolen. Læs mere om det HER