Opret forældrenetværk

P1060062Lav en mailliste for kommende skoleforældre og dan netværk

Brug Folkeskolens kerneaktivitet har helt fra starten været at danne netværk mellem forældre til kommende skolebørn. Vi indsamler mailadresser på forældrene til børnehavebesøg og netværksmøder på skolen, og bruger dem til at informere forældrene om aktiviteter på skolen. Det kan I også gøre på jeres skole.

Netværkene har den funktion, at forældrene oplever, at de ikke står alene om deres valg af den lokale folkeskole og de har mulighed for at komme i kontakt med hinanden op til skolestart og arrangere flere møder, hvor de kan lære hinanden bedre at kende.

Gennem årene har vi kunnet konstatere, at netværkene har været med til at vende udviklingen på flere skoler, der var plaget af en skæv elevsammensætning og problemer med at rekruttere elever. Samtidig har de skabt en positiv sideeffekt, i og med at mange af forældrene kender hinanden, allerede før børnene er startet i skole. Det styrker forældresamarbejdet og dermed også mulighederne for fastholdelse af elever på skolen. Forældre, der kender hinanden godt, har gode muligheder for at bakke op om den sociale og faglige trivsel i deres børns klasser.

Opret en facebookside for skolestarterne på jeres skole

Når forældrene selv begynder at arbejde aktivt i samarbejde med skolen for at få flere til at vælge skolen har det en stor effekt. I 2012 har vi oplevet at flere netværk omkring skolerne danner facebooksider for deres årgang, hvor de hurtigt kan komme i kontakt med hinanden, arrangere besøg på fritidshjem, legepladsmøder og andre fælles aktiviteter. Flere af skolernes ledere bruger også facebooksiden til at informere forældrene om kommende førskolearrangementer på skolen og anden relevant information.

Læs mere om Brug Folkeskolens forældrenetværk HER