Gør jeres skole kendt i kvarteret

At formidle de gode historier

Der er gode historier på alle skoler. De skal formidles, så skolen bliver kendt for forældrene i lokalområdet. Der er flere områder man kan styrke sin kommunikations og presseindsats på.

En god hjemmeside

Det første mange forældre gør, når de nærmer sig tidspunktet for skolevalg, er at gå ind på skolernes hjemmeside. Og for mange folkeskoler er det uheldigt, for hjemmesiderne fortæller meget lidt om alt det, der foregår på skolen. Ofte er de ikke opdaterede og det giver et dårligt indtryk. Det er tidskrævende at holde en hjemmeside opdateret, men det kan betale sig. Det er derfor en god idé, at have en fast medarbejder, der har ansvaret for, at indholdet skiftes ud jævnligt.

En indbydende hjemmeside:

  • indeholder mange billeder fra skolens undervisning og billeder, der viser, hvordan skolen ser ud, så man kan fornemme stemningen.
  • er ordentlig. Det vil sige, at der ikke er alt for mange forskellige skrifttyper og ikoner, forskellige rubrikker og lignende.
  • er opdateret. Alle grundinformationer skal være korrekte.
  • skal have en fane til nye forældre, hvor de kan få information om skoleindskrivning, møder og aktiviteter frem til skolestart.
  • kan have informationer om skolens værdier og skolens traditioner.
God kontakt til lokalavisen

Kontakt lokalavisen, når I har spændende aktiviteter og projekter på skolen eller andre gode nyheder, I vil have ud til lokalmiljøet. Hav en fast medarbejder på skolen, som tager kontakten til pressen og som andre lærere kan kontakte, når de har spændende projekter, som de gerne vil have i avisen.

Nyhedsbreve

Nogle skoler laver et flot skoleblad til forældrene på skolen og en gang om året laver de et ekstra flot eksemplar, som sendes ud til de kommende skoleforældre før indskrivningen.

Man kan også lave et lille nyhedsbrev og sende ud til forældrene via børnehaverne i skoledistriktet op til skoleindskrivning. Her kan f.eks. lederen, en lærer, en forælder og en elev fortælle om skolen. Lav også en “Vidste du, at…” spalte, hvor man i kort form kan fortælle om alt det, der foregår på skolen.

Se eksempler på nogle af Brug Folkeskolens nyhedsbreve HER

 Synlighed i kvarteret

Fortæl om jeres skole alle de steder, I kan komme til det. Udstil elevprojekter på det lokale bibliotek. Deltag i kulturfestivaler, bydelsfester og loppemarkeder i jeres lokalområde. Også her er det en god idé at have forældre med.

Aktive sønderbroforældre

To forældre fra Sønderbro Skole på Amager foran metroen, hvor de fortæller forbipasserende forældre om deres skole.