Kommunikation med forældre

    "Mit barn skal ikke være et socialt eksperiment!". Det er et udsagn, vi har hørt mange gange ude i børnehaverne. Og selv om den holdning kan virke provokerende på en leder eller en forælder, der er glad for sin skole, er det vigtigt at svare ordentligt på forældres spørgsmål. Brug planchen her som forberedelse inden mødet med forældre.

“Mit barn skal ikke være et socialt eksperiment!”. Det er et udsagn, vi har hørt mange gange ude i børnehaverne. Og selv om den holdning kan virke provokerende på en leder eller en forælder, der er glad for sin skole, er det vigtigt at svare ordentligt på forældres spørgsmål. Brug planchen her som forberedelse inden mødet med forældre. Forældre er forskellige og kan have brug for forskellig information, så tænk over hvem jeres målgrupper er.

Forældre har mange bekymringer, når deres barn skal starte i skole. I 2005 gennemførte Københavns Kommune en undersøgelse omkring forældre og skolevalg. Forældrenes bekymringer faldt inden for tre hovedområder; faglighed, tryghed og kammeratskab. Det svarer godt til vores erfaringer.

Vær imødekommende

Inden et barn skal starte i skole har forældre ofte hørt mange negative fortællinger om folkeskolen generelt og nogle gange også om deres lokale folkeskole. Det kan også være, at de selv har haft negative oplevelser med folkeskolen i deres egen barndom og i øvrigt ikke har sat deres ben på en skole siden da. De har ikke noget førstehåndskendskab til, hvordan det er at være folkeskoleelev i dag.

Derfor er det skolernes opgave at give konkrete eksempler på, hvordan deres skole kan sikre, at eleverne får det bedste faglige og sociale udbytte af deres skolegang. Vær imødekommende over for forældrenes spørgsmål. De spørger ud fra en reel bekymring og vælger kun skolen, hvis de oplever, at de får kompetente og overbevisende svar. I kan ikke styre forældrenes endelige valg, men I kan sikre, at det sker på et informeret grundlag.

Hvad kan skolens forældre bidrage med som ledere og lærere ikke kan?

Forældre er gode ambassadører for deres børns skole. Når de fortæller om deres børns skolegang, at deres børn trives, har venner og lærer noget, så er det troværdigt. De er på niveau med de kommende skoleforældre, fordi de har gjort sig de samme overvejelser op til skolevalg og måske også har været i tvivl, og de kan ofte svare på de spørgsmål, der fylder meget i de kommende skoleforældres hoveder. Og så kan de motivere de kommende forældre til at besøge skolen. Forældrene skal ikke erstatte skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere, men supplere den information, som skolens personale kan give de kommende forældre. Se gode råd til skoleforældre, der skal i dialog med kommende skoleforældre HER

Netværksmøde. Kommende skoleforældre stiller spørgsmål til skolens forældre.

Netværksmøde. Kommende skoleforældre stiller spørgsmål til skolens forældre.

 Overvej jeres målgrupper og målret jeres kommunikation

Forældre er forskellige og har forskellige forventninger, bekymringer og behov. Hvilke forældre bor i jeres distrikt, og hvilke informationer har de brug for?

Hvilke historier er der i kvarteret om jeres skole?

Anerkend, at der også kan opstå problemer på jeres skole. Fortæl om, hvordan I tackler problemerne, så det ikke går ud over fagligheden, trygheden og trivslen på jeres skole.

På tegningen herunder er der flere spørgsmål, som det kan være nyttigt for jer at forberede svar på til jeres kommende skoleforældre.

Kommunikation med forældre2