Organiser rekrutteringsindsatsen

Når jeres skole skal i gang med en rekrutteringsindsats, er det vigtigt at få nedsat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for indsatsen. Den kan fx. bestå af skolens leder, to lærere og to forældre fra bestyrelsen. Når gruppen er nedsat laves der en plan for årets aktiviteter, og opgaver og ansvar fordeles.

Brug vores skabeloner her som et redskab til at overskue jeres årsplan og ansvarsfordeling. Tegn dem evt. op i stort format og hæng dem et synligt sted på lærerværelset, så hele skolens personale kan følge med i indsatsen.

Samarbejdsaftale

Tidsplan