Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes på Valdemarsgade 8, 2. sal, 1665 København V

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens årsberetning
5. Årsregnskab
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Forslag til vedtægtsændringer
10. Valg af bestyrelse og suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt