Etniske minoriteter

Etniske minoriteter

Mange af Københavns folkeskoler rummer en blandet elevsammensætning – både i forhold til etnicitet og socioøkonomiske forhold.

Indsatser for tosprogede elever

Kortlægning og analyse

– See more at: http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3425&PID=9267#sthash.CupL2CVC.dpuf

 

Indsatser for tosprogede elever
Udarbejdet af  SFI 2012

Mehmet og modkulturen – en undersøgelse af drenge med etnisk minoritetsbaggrund
Udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Simon Calmar Andersen, 2010

Notat vedr. OECD Rapport 2010
Udarbejdet af Undervisningsministeriet, 2010

OECD Reviews of Migrant Education: Denmark

Udarbejdet af OECD, 2010

OECD Thematic Review on Migrant Education
Udarbejdet af OECD, 2010

Rapport om marginaliserede nydanske børn og unge. Regeringens arbejdsgruppe for bedre integration
Udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2009

Hverdagsliv for 11-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk. Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelse af årgang 1995
Udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009

Fædre, sønner, ægtemænd – om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd
Udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2007