Folkeskolens kvalitet og betydning

Folkeskolens kvalitet

Folkeskolen er garant for både faglighed, trivsel, tryghed og ikke mindst kammeratskab.

Lærere, undervisning og elevpræsentationer i folkeskolen
SFI, 2013

Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne
SFI 2011

Ledelse af folkeskolerne

Vilkår og former for skoleledelse

– See more at: http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3125&PID=9267#sthash.hFCo59kZ.dpuf

Folkeskolens faglige kvalitet
Analyse af skolernes undervisningseffekt udarbejdet af KREVI, 2011

Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne
Bilag 1 til “Folkeskolens faglige kvalitet” udarbejdet af KREVI, 2011

Veje til ungdomsuddannelse 1 – statistisk analyse af folkeskolernes betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse
Udarbejdet af SFI – Det Nationale Forksningscenter for Velfærd, 2010

PISA København 2007. Kompetencer hos elever i 9. klasse i København
Udarbejdet af PISA konsortiet, Københavns Kommune og SFI – Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd, 2008

Elev med finger i vejret

Vågen elev – klar til at lære nyt.

Etniske elever gør ikke danske børn dårligere
Udarbejdet af RockwollFondens Forskningsenhed, 2007

School choice, universal vouchers and native flight out of local public schools
Working paper af Beatrice Schindler Rangvild for Anvendt KommunalForskning, 2007

Elevsammensætning i Københavns Kommunes folkeskoler belyst ved PISA København-data
Notat udarbejdet af Beatrice Schindler Rangvild for Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen
i Københavns Kommune, 2006

Modersmålsundervisning i Københavns Kommunes folkeskoler belyst ved PISA København-data
Notat udarbejdet af Beatrice Schindler Rangvild for Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen
i Københavns Kommune, 2006

Living and learning seperately – ethnic segregation of school children in Copenhagen
Udarbejdet af Beatrice Schindler Rangvild for Anvendt KommunalForskning, 2006

Sources of Immigrants’ underachievement
Udarbejdet af Beatrice Schindler Rangvild for Anvendt KommunalForskning, 2005

Sammenfatning af resultater fra PISA København 2005

Lighed gennem uddannelse
Udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Ugebrevet A4, 2005

Forældres skolevalg
Udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Ugebrevet A4, 2005

Do Schools Matter? The Influence of School Inputs on Students Performance end Outcomes
Udarbejdet af Beatrice Schindler Rangvild, 2003

Børnehaveklassen – pædagogisk tænkning og praksis
Udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2002