Forældresamarbejde

Workshop for forældre i folkeskolen.

Forældre spiller en afgørende rolle for børns læring. Derfor er det vigtigt at få gang i det gode forældresamarbejde på skolerne.

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre
Udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010

Værdsættende forældredialog. En vej til bedre uddannelsesvalg – med fokus på
elever med en anden etnisk baggrund end dansk
Udarbejdet af Navigent A/S,  2008

Håndbog i forældredialog
Udgivet af Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Samspillet – dialogspil til forældresamarbejde
Udgivet af Det Kriminal Præventive Råd

Rapport om ansvarsfordeling i skole-hjem samarbejdet
Udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet, 2003

Find mere materiale og litteratur om skole-hjem samarbejde og forældresamarbejde hos Skole og Forældre.