Politisk praksis på skoleområdet

Børne- og undervisningsminister, Christine Antorini, besøger Guldberg Skole.

Børne- og undervisningsminister, Christine Antorini, besøger Guldberg Skole efteråret 2012.

Bedre integration og fordeling
Notat fra Københavns Kommune, 2010

Med spredning som muligt svar. Følgeforskning af Københavnermodellen for Integration
Udarbejdet af Danmarks Pædagogiske Universitsskole, Århus Universitet, 2010

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog
Udarbejdet af Brøndum og Fliess, 2010

Statistikrapport knyttet til evalueringen af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog

Udarbejdet af Brøndum og Fliess, 2010

Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang.

Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Anne Vang, snakker med en gruppe københavnske skolebørn.

Et København i social og etnisk balance
Oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune fra arbejdsgruppen vedr. ny fordelingspolitik, 2009

Analyse af privatskoler i Københavns Kommune
Notat udarbejdet af Københavns Kommune, 2009

Bydækkende oplæg om ny fordelingspolitik på skoleområdet
Udarbejdet af Københavns Kommune, 2009

Københavnermodellen for integration 2008-2009
Folder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Evaluering af mere frit skolevalg
Udarbejdet af Rambøll Management for Undervisningsministeriet, 2007

Faglighed for alle. 2006-2009 forlig
Forlig indgået i 2006 i Københavns Kommune

Undersøgelse af Københavnermodellen for Integration
Udarbejdet af Megafon for Københavns Kommune, 2005

Undersøgelse af Københavnermodellen for Integration II
Udarbejdet af Megafon for Københavns Kommune, 2005