Det mener vi

Ud over det konkrete arbejde med at få flere til at vælge den lokale folkeskole, er Brug Folkeskolen også en interesseorganisation, som forsøger at påvirke politikken på skoleområdet i Danmark. Vi repræsenterer en bred skare af forældre med forskellig politisk observans, og vores holdninger tager afsæt i foreningens formål:

  • At styrke tilliden til den lokale folkeskole i områder, hvor den af forskellige årsager er under pres.
  • At arbejde for, at flere forældre vælger folkeskolen til deres børn.
  • At bidrage til et forældresamarbejde, der styrker folkeskolens rolle i lokalsamfundet og lokalsamfundets rolle i folkeskolen.
  • At bidrage til at skabe rammer, der aktivt modvirker social, økonomisk og etnisk opdeling i folkeskolen.