Tæt kontakt til politikere og forvaltning

Udover tre årlige møder med Børne- og Ungdomsborgmesteren inviterer Brug Folkeskolen løbende Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer til møder for at drøfte aktuelle politiske skoletemaer. Vi udveksler desuden viden og holdninger via e-mails og i forbindelse med diverse faglige møder, hvor både Brug Folkeskolen og Børne- og Ungdomsudvalget deltager.

Formålet med den tætte kontakt til politikere og forvaltning er at give dem indblik i skoleforældrenes virkelighed og dermed klæde politikerne på til de beslutninger, der skal træffes på skoleområdet. Dialogen gør også, at Brug Folkeskolen får indflydelse på skoleområdet og kan spille ind med ekspertviden og -erfaringer.