Politisk arbejde

Brug Folkeskolen søger indflydelse på skoleområdet gennem samarbejde med politikere og forvaltninger. Den strategiske retning for foreningens virke afstikkes af bestyrelsen, hvis medlemmer alle er forældre i folkeskolen. Ansvaret for at omsætte strategien til praktisk handling varetages af sekretariatet sammen med foreningens handlefællesskaber.

Bestyrelse og sekretariat samarbejder i København på det politiske niveau med Børne- og Ungdomsudvalget samt med embedsværket i Børne- og Ungdomsforvaltningen om at øge rekruttering og fastholdelse af elever, samt at udvikle og styrke folkeskolerne i de udsatte byområder.

Samarbejdet består bl.a. af jævnlige møder med Børne- og Ungdomsborgmesteren, politikere fra Børne-og Ungdomsudvalget samt direktionen i forvaltningen. Herudover holder Brug Folkeskolen strategimøder med skolebestyrelser og skoleledelser om udvikling af indsatser for den enkelte skole. Indsatserne dokumenteres hvert år i en rapport, der er tilgængelig for alle.