Vær med ved skolens arrangementer

Som forældreambassadør kan du deltage ved skolens informationsmøder og åbent hus-arrangementer. Her kan forældre til kommende skolebørn møde og tale med forældre, der allerede har børn på skolen. Det giver tryghed i forhold til valg af skole, når man kan få svar på alle de spørgsmål, der melder sig i forbindelse med en kommende skolestart.

  • Hold et kort oplæg og/eller går rundt blandt de besøgende for at komme i dialog med forældrene til kommende skolebørn.
  • Lav eventuelt en Brug Folkeskolen-bod med flag og informationsmateriale.
  • Sæt en badge eller label på trøjen, så de besøgende forældre kan se, at du er ambassadør.