Politisk salon

To gange årligt holder Brug Folkeskolen Politisk Salon med workshops og oplæg fra forældre og elever om forskellige aktuelle temaer med relevans for skoleområdet – og hvor forældreambassadørerne kan drøfte deres oplevelser og virkelighed i folkeskolen med politikerne fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Deltagerne i Politisk Salon er:

  • Forældreambassadører og skoleledelser fra Brug Folkeskolens indsatsskoler 
  • Politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget
  • Repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Nøgleordene for Politisk Salon er dialog, samarbejde og konstruktive løsninger.