Det frie skolevalg

Brug Folkeskolen anerkender den frie ret til selv at vælge skole. Men det må ikke være på bekostning af en blandet og bæredygtig elevsammensætning på skolerne. Og ingen skoler må efterlades som taber i en ulige konkurrence mellem skoler.

International forskning peger på, at det frie skolevalg ofte medvirker til at opdele skolesystemet og gøre det socialt ulige. Derfor anbefaler vi, at der politisk arbejdes for at skabe distrikter, så enkelte skoler ikke skal løfte en tung social byrde – og som følge deraf kæmpe med at rekruttere og fastholde elever.