Distriktsændringer

Skoler med blandede klasser og årgange har erfaringsmæssigt lettere ved at fastholde eleverne i hele skoletiden fra 0. – 9. klasse. Derfor ser Brug Folkeskolen distriktsændringer på baggrund af sociale, økonomiske og demografiske nøgletal som et nødvendigt middel i bestræbelserne på at skabe bæredygtige skoledistrikter.

I den forbindelse er diversitet i boligmassen en grundforudsætning, som vi mener bør italesættes og vægtes højt. Hvis elever fra et kvarter eller boligområde med en bestemt gruppe beboere er massivt repræsenteret på skolen, kan det være en god idé at afgive området til en naboskole.

Distriktsændringer skaber dog uundgåeligt mange bekymringer blandt forældre. Og bliver forældre først usikre på, hvilken folkeskole de hører til, kan det få flere til at skrive deres børn op til en privatskole.

Brug Folkeskolen anbefaler derfor, at forvaltning og politikere laver færre, men mere effektive distriktsændringer – og melder dem ud i god tid med grundig information om, hvorfor de sker.