Elevsammensætning

Alle børn har ret til en god skolegang. Men det kræver et opgør med den sociale, økonomiske og etniske opdeling i grundskolesystemet. Folkeskolerne skal have blandede elevsammensætninger, som er bæredygtige.

Med ‘bæredygtig elevsammensætning’ mener vi en blandet elevsammensætning, hvor hver skole afspejler beboersammensætningen i sit skoledistrikt, og at alle børn på alle skoler får mulighed for at danne venskaber med børn, som ikke har samme udgangspunkt som dem selv, samtidig med at de også har klassekammerater de kan spejle sig i.

En bæredygtig elevsammensætning betyder næsten alt for elever og forældres motivation til at holde fast i skolen. Derfor bør sammensætningen af elever i klasserne afspejle det lokale miljø gennem hele skoleforløbet fra 0. – 9. klasse. Det kan være en udfordring, især i udsatte byområder.

Som situationen er nu, er sammensætningen skæv på flere folkeskoler, og det har desværre den konsekvens, at en gruppe af elever ikke får det optimale udbytte af deres skolegang.

Brug Folkeskolen anbefaler, at der både politisk og rundt om på de enkelte skoler arbejdes målrettet på at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg.