Analyser og pilotprojekter

For at belyse relevante temaer og udfordringer og få dem sat på den politiske dagsorden, arbejder Brug Folkeskolen med analyser og pilotprojekter i vores dialog med beslutningstagerne. Med baggrund i vores erfaring og ekspertise kan vi bidrage med undersøgelser og analyser, der tilvejebringer værdifuld viden i forhold til de særlige udfordringer, der er på vores indsatsskoler.

Et eksempel er pilotprojektet ”Hvor går vores børn i skole?”. Her bruger vi data fra indsatsskoler og deres skoledistrikter til at afdække mønstre i forhold til skolevalg ud fra køn og socioøkonomisk og sproglig baggrund. Ved at analysere, om der foregår en bevægelse, hvor elever søger skole ud fra deres baggrund, kan vi give skolerne et værktøj, som de kan bruge til at målrette deres rekrutterings- og fastholdelsesindsatser.