Privatskoler

Brug Folkeskolen mener, at folkeskolen er det bedste sted for vores børn. Det er her, børnene knytter kontakt til klassekammerater, der ikke nødvendigvis er og tænker som dem selv. Og, vigtigst af alt, her de får en forståelse for forskelligheder – både sociale og etniske. Uden en stærk og demokratisk folkeskole, intet velfærdssamfund.

Vi anerkender, at den lange tradition for fri- og privatskoler i Danmark både er en kilde til inspiration og udgør et fint supplement til folkeskolen. Men vi går samtidig ind for, at der sættes ind over for den sociale slagside, som er i fremmarch på grundskoleområdet i større byer.

Ressourcestærke forældres stigende søgning til fri- og privatskoler har betydet en skævvridning i skolesystemet, hvor elever med samme socioøkonomiske baggrund klumper sig sammen. Det skal vi have gjort op med.

Derfor mener Brug Folkeskolen, at fri- og privatskoler bør løfte et større socialt ansvar og optage elever med en bredere baggrund, end det er tilfældet i dag. Vi er også skeptiske over for det forøgede statstilskud til privatskolerne, særligt i tætbefolkede byområder.