Hold workshops om aktiviteter

Brug Folkeskolen hjælper med at arrangere workshops, hvor forældre kan mødes på tværs af klasser og årgange og dele idéer til aktiviteter, der giver mening for netop deres klasse og årgang. Formålet er at involvere forældrene i skolens aktiviteter og inspirere til at tage ansvar for fællesskabet. Konkret sker der følgende på workshoppen:

  • Forældrene møder andre og får et netværk, så de lettere kan igangsætte aktiviteter, der styrker fællesskabet blandt elever og forældre på skolen.
  • Der etableres et handlefællesskab af aktive forældre.

Handlefællesskabet er tovholder på at planlægge, afvikle og følge op på de enkelte aktiviteter, så der sikres opbakning og støtte til dem. Desuden planlægges næste skoleårs forældreworkshop.