Om os

Forældreforeningen Brug Folkeskolen søger at modvirke og mindske segregering i københavnske folkeskoler. Vi arbejder derfor for, at den lokale distriktsskole bliver det naturlige førstevalg for flere forældre.

Brug Folkeskolen har eksisteret siden 2003 og er det eneste initiativ i Danmark, som vedholdende, systematisk og ikke mindst i praksis arbejder for at finde metoder og løsninger til at undgå et segregeret skolesystem.

I starten foregik indsatsen udelukkende på Nørrebro, men i dag er der også etableret samarbejde med skoler på Amager, Bispebjerg og Sydhavnen.

Organisation

Brug Folkeskolens vigtigste drivkraft er den store gruppe af frivillige forældre, der hver dag arbejder for at udbrede de gode historier, skabe et godt forældresamarbejde og rekruttere flere elever rundt om på skolerne.

Den frivillige indsats har dog brug for støtte og styring, og her kommer foreningens sekretariat ind i billedet. Medarbejderne her sørger for at koordinere Brug Folkeskolens samlede indsats og bakker op om forældrenes store arbejde ved at sætte gang i initiativer, få aftaler i stand på de enkelte skoler samt facilitere diverse arrangementer.

Brug Folkeskolens overordnede strategi og linje fastlægges af foreningens bestyrelse. Der er desuden nedsat fem temagrupper, som beskæftiger sig med emnerne forældresamarbejde, fastholdelse, rekruttering, kommunikation og politik.