Start en morgencafé

En morgencafé er en god lejlighed til, at forældre kan mødes på tværs af klasser og årgange på en hyggelig og uformel måde, hvor de kan lære hinanden bedre at kende. Brug Folkeskolen har blandt andet været med til at starte en ugentlig morgencafé på Nørre Fælled Skole:

  • Morgencaféen afvikles i skolegården, hvor forældrene alligevel kommer forbi, når de har afleveret deres børn.
  • Skolen sørger for kaffe, te og morgenbrød.

Efter en indkøringsperiode er det nu skolebestyrelsen og aktive forældre, der driver morgencaféen på skolen, og så vidt muligt deltager skoleledelsen også i arrangementet.