Rekruttering

Gør din skole til kvarterets skole

Nogle folkeskoler i socialt udsatte byområder har svært ved at tiltrække elever. En del forældre er bange for, at fagligheden er lav og det sociale miljø for hårdt. Derfor er de skeptiske og vælger andre skoler til deres børn.

Brug Folkeskolens forældre arbejder sammen om at vende søgningen, og dermed også elevsammensætningen, på skoler i København. Det har vi gjort siden 2003, og vores erfaring er, at det lykkes, når skoleledelse, lærere, pædagoger og forældre hjælper hinanden.

Det handler om at aflive myter, fortælle den gode historie og gøre den lokale folkeskole til den skole, som hele kvarteret vælger, bakker op om og identificerer sig med.