Værktøjskassen

Her findes redskaber, som alle frit kan gøre brug af. Metoderne er først og fremmest tiltænkt forældre, som vil gøre en indsats. Men også lærere, pædagoger, ledelser og forvaltningsfolk kan have glæde af vores måde at arbejde på.

Værktøjskassen er delt op i to afdelinger. Rekruttering handler om at få flere til at vælge skolen. Fastholdelse handler om at skabe gode fællesskaber og grobund for, at skolen forbliver et attraktivt tilbud fra 0. – 9. klasse.