Presse

Brug Folkeskolen ønsker at kvalificere debatten om folkeskolen, og vi stiller gerne vores holdninger og erfaringer til rådighed for interesserede medier.

Pressehenvendelser kan ske til:

Sekretariatsleder
Marianne Kjær
Tlf. 26 18 90 86
E-mail