Vælg kontaktforældre i 0. klasse

Kontaktforældre er en gruppe forældre, der tager initiativ til aktiviteter i klassen. De har en vigtig rolle. Vi ved nemlig, at kendskab til de andre børn og forældre i klassen betyder meget for børnenes trivsel og læring. Derfor:

  • Kickstart forældrefællesskabet i klassen så tidligt som muligt.
  • Vælg kontaktforældre allerede ved det første forældremøde i 0. klasse.

Nyvalgte kontaktforældre kan godt være lidt usikre på, hvad rollen indebærer. Derfor tilbyder Brug Folkeskolen at deltage med en projektleder, når kontaktforældrene i 0. klasse mødes første gang i starten af skoleåret. Vi hjælper jer godt i gang med aktiviteter som trivselsarrangementer og legegrupper.