Folkemøde 2022

Brug Folkeskolen er vært for en debat lørdag den 18. juni kl. 9-10. Vi har lånt ‘Klippescenen’ hos Danmarks Lærerforening. Kom og giv dit bidrag til debatten.