Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes kl. 17-19 i Valdemarsgade 8, 2. sal, 1665 København V

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens årsberetning
5. Årsregnskab
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Forslag til vedtægtsændringer
10. Valg af bestyrelse og suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

FORSLAG OM NEDLÆGGELSE AF FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN

Bestyrelsen for Brug Folkeskolen fremsætter hermed et forslag om, at Forældreforeningen Brug Folkeskolen med cvr-nummer 31101352 nedlægges pr. 30. juni 2023.

Baggrunden for forslaget er et ønske fra bestyrelsen om at Brug Folkeskolen bliver en selvstændig indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Hos Fonden for Socialt Ansvar bliver Brug Folkeskolen en del af et større professionelt og fagligt fællesskab. Vi mener, at dette skaber muligheder for kvalificering af Brug Folkeskolens opgaver i synergi med Fonden for Socialt Ansvars øvrige indsatser. Desuden opnår Brug Folkeskolen adgang til et større administrativt fællesskab med adgang til at samarbejde om fundraising, kommunikation, IT, dokumentation mv.

Bestyrelsen ønsker, jf. vedtægternes § 9, stk. 3, at overskydende midler overdrages til Fonden for Socialt Ansvar, som arbejder ud fra et almennyttigt formål.